foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PROSBA PSA  

 

 

Můj život trvá asi 10-15 roků. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek.

Pamatuj – Ty sisi mě pořídil.

  

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.

 

Nehněvej se na me dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš sn= přátelé a zábavu,já mám jen tebe.

  

Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, kdysž slyším Tvůj hlas.

  

Důvěřuj mi, nikdy Tě nezklamu.

 

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě kousnout, ale já to neudělám.

 

Jestli jsem někdy při práci špatní, dělámteo chyby,

nebo jsem líný, uvaž – třeba mi není dobře nebo 

jsem unavený.

 

Starej se o mě, jsem-li starý, i Ty jednou zestárneš.

 

Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou. S tebou je pro mě všechno lehčí.

 

Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň i v téhle chvíli se mnou.